Postpress

Naša tlačiareň ponúka nasledovné knihárske a dokončovacie práce:

 • Väzba V1 (kovové spinky) –  20 a 10 stanicové brožúrovacie a znášacie zariadenia Horizon
 • Väzba V2 (lepená, tzv. paperback) – lepička Horizon BQ470 Horizon BQ140
 • Väzba V4 (lepená šitá) – realizované doma aj v kooperácii
 • Väzba V8 (šitá) – realizované v kooperácii
 • Špirála - realizované doma aj v kooperácii
 • Číslovanie – Grafopress GPE
 • Výsek - realizované doma
 • Dierovanie, bigovanie a perforácia - realizované doma
 • Falcovanie – skladacie zariadenie GUK  K50/4 Horizon AFC-566FG
 • Rezanie – Perfecta 92 a Perfecta 76
 • Laminovanie - laminovačka KOMFI Amiga 52
 • Celoplošný a parciálny UV lak - realizované v kooperácii

 

Všetky práce realizované v kooperácii zabezpečujú vysoko špecializovaní dodávatelia. Naša spolupráca s nimi je založená na niekoľko ročnej spolupráci a dobrých vzťahoch, čo bezpodmienečne ovplyvňuje kvalitu a bezkonkurenčnú cenu dodávaných služieb.